Tilkjørt 40 liter Lønn og Or (minstekjøp 30 sekker) 85 kr per sekk

Lønn og Or i  sekker a 40 liter. Pris kr 85,- pr. sekk, minstekjøp 30 sekker

Denne veden har en tilnærmet lik brennverdi som Bjørk

 

Tilkjørt 40 liter Lønn og Or (minstekjøp 30 sekker) 85 kr per sekk

kr 85,00Pris
  • Pris kr 85,- pr. sekk a 40 liter. Minstekjøp 30 sekker