top of page

VED-FAKTA 

Nyttig kunnskap når du fyrer med ved

Brennverdi

Ved med 17-20 % fuktighet regnes som tørr ved. Tørrere ved brenner raskere og gir mindre effektiv varme. Har veden fuktighet høyere enn 17-20 %,  brenner den dårligere og avgir mere røyk og sot. Sur lukt merker du også og risiko for pipebrann øker.

Brennverdien på en fastkubikkmeter ved tørket ute etter norsk standard med 17-20 % fuktighet er som følger for noen vedsorter:


Bøk 3000 kwh
Ask og Eik 2900 kwh
Lønn 2800 kwh
Bjørk 2700 kwh
Furu 2350 kwh
Osp og Gran 2150 kwh

Bjørk er best egnet i moderne peiser og ovner. Den brenner lett og fint

Slik sjekker du om veden er tørr

Det beste er å bruke en fuktmåler som du stikker inn i vedkubben.
En annen metode er å slå vedkubber mot hverandre. Fuktig ved gir en dump lyd.
Tørr ved gir lyd som minner om et smell.

 

Måleenheter for ved

 

  •  1 fm3 = 1 fastkubikkmeter - dvs. 1000 liter fast masse.

  •  1 lm3 = 1 løskubikkmeter - dvs. volumet med luft imellom.

  •  1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.

  •  1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).

  •  1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke. 

  •  1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, avtar volumet med ca 10 %.

  •  1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.

Camp Fire

bottom of page